Försäljnings- och leveransvillkor

Både privat- och företagskunder är välkomna att handla i vår webbshop

1. Allmänna bestämmelser och villkor
a) rorskyddshop.se reserverar sig för slutsålda varor och uteblivna leveranser från underleverantörer.
b) Alla avtal ingås på svenska.
2. Leverans
a) Vi skickar vanligtvis din beställning inom 3 dagar. Om varorna inte kan levereras inom ovanstående tidsram
vi återkommer till dig så snart som möjligt och inom 2 dagar med aktuell leveranstid.
b) Varorna skickas som vanlig brevpost, bilpaket eller styckegods, beroende på kvantitet och volym. rorskyddshop.se väljer en transportleverantör.
Om varan kan lämnas kvar (utan ansvar) kan detta anges i kommentarsfältet.
c) Kom ihåg att kontrollera varorna för fel och defekter vid mottagandet. Om felaktigheter upptäcks, ange eventuella reservationer på fraktsedeln innan du bekräftar mottagandet.
d) Du kan inte hämta varan på vårt lager.
e) Beställningar på webbshoppen till 4592 Sejerø, 4944 Fejø, 8592 Anholt och öar utan oberoende postnummer. och utan en fast broförbindelse gäller leveransen endast för leveransplatsen. Ring oss istället så berättar vi mer om vad som finns tillgängligt.
3. Betalning
a) Nettokassa vid beställning. Offentliga institutioner och privata företag kan välja att betala via EAN-fakturering. Du kan också använda följande betalningsmetoder: Visa, Mastercard och MobilePay
b) Rörskyddshoppen betalar kreditkortsavgiften.
c) När du använder ditt betalkort krypteras anslutningen till DIBS/payment.architrade.com med hjälp av ett modernt krypteringspaket.
4. Rätt till uppsägning
a) Du har rätt att säga upp detta avtal utan att ange några skäl inom 14 dagar. Ångerfristen löper ut 14 dagar efter den dag då du eller en av dig utsedd tredje part, dock inte transportören, fysiskt tar varorna i besittning. För att utöva ångerrätten måste du meddela ditt beslut att häva detta avtal i ett otvetydigt uttalande. Du kan inte häva avtalet genom att helt enkelt vägra ta emot varorna utan att meddela oss om detta. Deklarationen (t.ex. via rekommenderat brev, fax eller e-post) ska skickas till: Porsaco A/S, Dept. för webbbeställningar, Vallensbækvej 55, 2605 Brøndby. Tfn. 43 96 51 00

Du kan använda standardformuläret för avbokning

här

men det är inte obligatoriskt. Ångerfristen uppfylls om du skickar eller ringer ditt meddelande om utövande av ångerrätten innan ångerfristen har löpt ut.
b) Konsekvenser av annullering. Om du utnyttjar din ångerrätt enligt detta avtal kommer vi att återbetala alla betalningar från dig, inklusive leveranskostnader (men inte ytterligare kostnader till följd av ditt eget val av en annan leveransmetod än den billigaste formen av standardleverans som erbjuds av oss), utan onödigt dröjsmål och under alla omständigheter senast 14 dagar från den dag då vi har mottagit meddelande om ditt beslut att häva detta avtal. Vi kommer att göra en sådan återbetalning med samma betalningsmedel som du använde för den ursprungliga transaktionen, såvida du inte uttryckligen har godkänt något annat. I vilket fall som helst kommer du inte att ådra dig några avgifter till följd av återbetalningen. Vi kan hålla inne återbetalningen tills vi har fått tillbaka varorna eller du har lämnat bevis på att du har returnerat varorna, beroende på vilket som inträffar tidigast. Du returnerar varorna eller överlämnar dem till oss utan onödigt dröjsmål och senast 14 dagar från den dag då du har informerat oss om utövandet av den avtalsenliga ångerrätten. Tidsfristen är uppfylld om du returnerar varorna inom 14 dagar. Du måste stå för de direkta kostnaderna för att returnera varorna. Kostnaden för detta förväntas bli cirka 55,00 DKK för småsaker som rörskydd.

Du bär risken för varorna från leveransen av varorna och vid retur till mottagandet hos Porsaco A/S, därför är du också ansvarig för att se till att varorna är säkert förpackade vid retur. Du är endast ansvarig för eventuell värdeminskning av varorna som orsakats av annan hantering än vad som är nödvändigt för att fastställa varornas art, egenskaper och funktion. Om produkten har behandlats utöver vad som beskrivs ovan anses produkten vara begagnad och vid hävning av köpet är det Porsaco A/S bedömning av hur mycket eller inget av köpeskillingen som ska återbetalas, beroende på produktens kommersiella värde.
5. Rätt att klaga
a) rorskyddshop.se lämnar 2 års garanti i enlighet med den danska lagen om försäljning av varor, inklusive tillverknings- och materialfel som upptäcks vid normal användning av varorna.
6. Registrering av uppgifter
a) Dina betalningsuppgifter behandlas konfidentiellt och lämnas endast ut i den utsträckning som krävs för att slutföra transaktionen.