Posted on

Blir du väckt ur din sömn?

Væk med stolelarm

Blir du väckt ur din sömn?

Det är så hälsosamt att sova ordentligt, särskilt på natten. Vissa människor har dock inte den möjligheten på grund av sitt jobb. Till exempel personer som arbetar skift; chaufförer, lagerarbetare, brandmän, personal på daghem etc. Du kan sätta

Tysta strumpor

på stolsbenen för att minimera bullret.

Kroppen kan inte riktigt anpassa sig till udda arbetstider

Kroppstemperaturen och vissa hormoner varierar med dagsljuset. Vår förmåga att sova och vila minskar under dagen, och det blir allt svårare att ändra kroppens rytmer när vi blir äldre. Du reagerar långsammare när du arbetar natt (som om du har druckit ¾ av en flaska vin.) De flesta skiftarbetare sover ungefär 2 timmar mindre än dagarbetare. I genomsnitt sover vi 7 timmar per dygn, oftast i en sammanhängande period. Hur länge man sover varierar dock mycket från person till person.

Sömnrytmen är däremot ganska likartad – under perioder på cirka 90 minuter sover vi djupare och djupare, för att sedan återvända till ytan – kanske med några ultrakorta uppvaknanden under natten. När sömnen är som lättast drömmer vi. Dessa REM-perioder, där ögonen rör sig snabbt fram och tillbaka, är till en början korta, kanske 3-5 minuter, men under natten blir REM-perioderna längre och längre och når en längd på 20-25 minuter. Samtidigt blir sömnen inte lika djup i “dalarna” Med åldern blir sömnen ytligare och det kan förekomma fler uppvaknanden.

Skiftarbetares sömn
För de flesta människor blir sömnen på dagen kortare – kanske så lite som 5 timmar mellan nattskiften. Samtidigt är sömnen inte lika djup som på natten och antalet REM-perioder blir kortare, liksom den totala längden på REM-perioderna. Sömnen på dagen är därför inte lika lång, djup eller drömlik som sömnen på natten. Bortsett från den omedelbara sömnigheten finns det ingen omedelbar effekt av sömnbrist. Kroppen kommer att försöka komma ikapp, REM-perioderna kommer snabbare och varar längre i varje sömncykel. Men naturligtvis kan trötthet vara problematiskt eftersom det ökar risken för olyckor. Källa: apro-kom.dk/cm129/